ดอกบัวจากสลากกินแบ่งรัฐบาล

วิธีทำ

วัสดุอุปกรณ์
1.สลากกินแบ่งรัฐบาล
2.เกสรสำเร็จ
3.ลูกปัดสีเหลือง
4.โฟมเกสรบัว
5.กระดาษย่นสีเหลือง
6.กาวใส
7.ก้านสำเร็จ
8.ฟลอร่าเทปสีเขียว
9.กรรไกร
10.ไม้บรรทัด
11.ดินสอ
12.คีมตัดลวด
13.ใบบัวผ้า

ขั้นตอนการทำ

1.   ตัดกระดาษสลากกินแบ่งรัฐบาลออกเป็น 3 ขนาด  คือ 

เล็ก 4×4 ซม.   กลาง 5×5 ซม.   ใหญ่ 6×6 ซม.     

2.  พับกลีบดอก ตามขั้นตอนดังนี้
  ขั้นที่ 1  พับทบกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยม

  ขั้นที่ 2  พับครึ่งสามเหลี่ยมอีกครั้ง  จะได้รูปสามเหลี่ยมรูปเล็กลง

  ขั้นที่ 3  พับทบขอบกระดาษทั้ง 2 ข้าง  มาไว้ที่กึ่งกลางตรงกับมุมยอดของสามเหลี่ยม      
 

ขั้นที่ 4  พับชายล่างของสามเหลี่ยมไปข้างหลังทั้ง 2ชาย

ขั้นที่ 5  จับมุมที่ฐานของสามเหลี่ยมทั้ง 2 ข้างพับเข้าหากัน  แล้วใช้นิ้วชี้กดที่ปลายกลีบให้กว้างออกทั้ง 2 ข้าง  ให้มีลักษณ์คล้ายกลีบบัว

3.  วิธีทำเกสร
ก.  นำก้านสำเร็จทากาวเสียบที่โคนโฟมเกสร  ทากาวส่วนบนของโฟมเกสร  แล้วปิดทับด้วยกระดาษย่นสีเหลือง

ข.  ทากาวบนกระดาษย่นสีเหลือง  นำเม็ดลูกปัดวางเว้นระยะห่างพอสมควรให้ทั่ว

ค.  นำเกสรสำเร็จตัดแบ่งครึ่ง  ทากาวข้างเกสรโฟมให้ทั่ว  แล้วนำเกสรสำเร็จติดให้รอบทิ้งไว้ให้แห้ง

      4.  เข้าดอก แบบดอกบาน         

     ทำทั้งหมด  5 ชั้น  ขนาดใหญ่  2  ชั้น จำนวน  26  กลีบ  ขนาดกลาง  2  ชั้น   จำนวน  26  กลีบ และขนาดเล็ก  1  ชั้น  จำนวน  13  กลีบ

ชั้นที่ 1   นำกลีบดอกขนาดใหญ่ที่พับเรียบร้อยแล้ว  จำนวน  13  กลีบ  มาเข้าเป็นฐานดอก  โดยทากาวที่โคนกลีบให้ติดกันจำนวน  13  กลีบ
ชั้นที่ 2 นำกลีบดอกขนาดใหญ่อีก  13  กลีบ  มาเข้าสับหว่างโดยอยู่ข้างบนของชั้นที

ชั้นที่ 3และ ชั้นที่ 4 นำกลีบดอกขนาดกลางอีก  26  กลีบ ( ชั้นละ 13 กลีบ ) มาเข้าสับหว่างกับชั้นที่ 2 จะได้ดอกบัวชั้นที่ 3 และชั้นที่4

ชั้นที่ 5 นำกลีบดอกขนาดเล็กจำนวน  13  กลีบ  มาเข้าสับหว่างกับชั้น 4

         เมื่อทำดอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว  นำก้านที่ทำเสกรไว้แล้วมาเข้าดอกโดยเสียบตรงกลางดอก  แล้วตัดกระดาษสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว  พับครึ่ง  ใช้กรรไกรตัดตรงกลางตามแบบเสร็จแล้วทากาวให้ทั่ววงกลม  นำมาปิดตรงใต้ฐานดอกด้านล่าง  พันฟลอร่าเทปให้สวยงาม  แล้วจึงนำไปจัดแจกัน

 

 

วงกลมใช้สำหรับปิดใต้ฐานดอกเมื่อเข้าดอกและเกสรเสร็จแล้ว

         ดอกแย้ม ทำทั้งหมด  5 ชั้น  เข้าเหมือนดอกบานแต่ชั้นที่ 1 เริ่มที่ฐานเพียง 9 กลีบ

         ดอกตูม    ทำทั้งหมดประมาณ  7 – 8  ชั้น  กลีบขนากกลาง  4  ชั้น จำนวน 32 กลีบ  และขนาดเล็ก 3 – 4  ชั้น จำนวน  21 – 28  กลีบ โดยเริ่มที่ฐาน  7  กลีบ

         การเข้าดอกตูม  เริ่มที่ฐานก่อนโดยนำกลีบดอกขนาดกลางจำนวน  7  กลีบทำฐาน  แล้วเข้าสับหว่างขึ้นไปเรื่อย ๆ  เมื่อครบ  4  ชั้นแล้ว  นำกลีบดอกขนาดเล็กมาเข้าสับหว่างอีก 3 – 4 ชั้น  ส่วนยอดของดอก ให้ตัดกระดาษเป็นครึ่งวงกลมทำเป็นกรวยแหลม ๆ คอบลงมาอีกทีหนึ่ง  ก็จะได้ดอกตูมตามต้องการ

ข้อเสนอแนะ
          ถ้าต้องการให้ดอกมีขนาดใหญ่หรือเล็กตามต้องการ  ให้เพิ่มหรือลดกลีบดอกชั้นที่ 1  เอาเอง  โดยเริ่มที่ฐานของดอก  ส่วนชั้นของกลีบดอกถ้าชอบหลาย ๆ ชั้นก็เพิ่มได้ตามต้องการ

 โดย   คุณครูวนิดา  มีทรัพย์  โรงเรียนวัดแสงสรรค์  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s